กิจกรรมอบรมชี้แจงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนในกลุ่มลดใช้พลังงาน (ประเภทสิ่งก่อสร้าง)
4 สิงหาคม 2565
5
0
0
Post Content Image
::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
22 กรกฎาคม 2564
25
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลห้วยยาง (ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลัง

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลห้วยยาง (ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ (กิจกรรม อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยบ้านซับรวงไทร ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Hover Icon
25 ธันวาคม 2565
16
์NO gift Policy งดรับ งดให้

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ “No Gift Policy” เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน DGA ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น

Hover Icon
11 กรกฎาคม 2565
18
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชม คลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชมคลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” โดยแม่แบบพลังงาน นางสมหมาย ชูสกุล ประธานศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย ผ่านช่องทาง youtube ฝากกดไลด์กดแชร์