สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชม คลิป ”ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง”
11 กรกฎาคม 2565
19
0
0

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชม คลิป "ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง" โดยแม่แบบพลังงาน นางสมหมาย ชูสกุล ประธานศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอย  https://youtu.be/PVX-U9esWqA  ฝากกดไลด์กดแชร์ด้วยนะครับ

R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
22 กรกฎาคม 2564
25
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลห้วยยาง (ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลัง

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพลังงานของตำบลห้วยยาง (ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 จังหวัดชัยภูมิ (กิจกรรม อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยบ้านซับรวงไทร ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Hover Icon
25 ธันวาคม 2565
16
์NO gift Policy งดรับ งดให้

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ “No Gift Policy” เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน DGA ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น

Hover Icon
6 กรกฎาคม 2565
23
กิจกรรมอบรมการใช้งาน และประกอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องสูบ 2 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 640 วัตต์

สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานและ ประกอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาดเครื่องสูบ 2 นิ้ว ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 640 วัตต์ กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสำหรับโครงการต่อเนื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านลาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ